Investigación clínica

 

Guías clínicas de referencia en medicina vascular

2019 ASCO guidelines

2019 ESC guidelines for PE

2019 ESC guidelines for PE supplementary

2020 ASH guidelines

2020 ASCO guidelines

2021 ESVS guidelines

2021 ASH guidelines cancer

2021 CHEST guidelines

2021 NCCN prophylaxis cancer

2022 ISTH bleeding risk

2022 ITAC guidelines